top of page
 • Kas gali prisijungti prie www.nuotolineselektrines.lt t.y., įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės?"
  Seimui pritarus LR Energetikos ministerijos parengtiems Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pakeitimams, gaminti ir vartoti saulės energiją galės visi LR gyventojai: butų savininkai, privačių namų savininkai ir bendrijos , bei Juridiniai asmenys galės prisidėti prie švarios energijos naudojimo ir kaštų mažinimo.
 • Kaip prisisjungti prie www.nuotolineselektrines.lt ?
  Reikia užpildyti registracijos anketą mūsų portale, tuomet mes su Jumis susisieksime ir aptarsime Jūsų individualų atvejį. Pasirinkę tinkamą elektrinės galią, galėsite ją rezervuoti.
 • Ar norėdami prisijungti prie www.nuotolineselektrines.lt turiu turėti stogą?
  Ne, nutolusios saulės elektrinės bus statomos ne ant namų stogų, o Vystytojui priklausančiuose žemės sklypuose. Kiekvienas Lietuvos gyventojas galės gaminti ir vartoti elektrą geografiškai skirtingose vietose. Pavyzdžiui, Kaune gyvenantis žmogus galės gaminti ir vartoti energiją iš saulės elektrinės, esančios Žemaitijoje.
 • Kada galite parduoti savo turimą nutolusią saulės elektrinę?
  Jei nutolusi saulės elektrinė įsigyta be ES paramos - bet kuriuo metu, tačiau atkreipiame dėmesį, kad remiantis ESO sutartimi, bent metus laiko turėsite būti gaminančiu vartotoju. Tuo atveju jei neturėsite elektros generacijos įrangos, automatiškai prarasite gaminančio vartotojo statusą. Pardavus nutolusios elektrinės dalį per anksčiau nei 1 metus, ESO turi teisę paprašyti kompensuoti apskaitos skaitiklio įrengimo kaštus. Pardavus nutolusios saulės elektrinės dalį, įsigytą su ES parama, per anksčiau nei 5 metus, gali tekti grąžinti gautą paramą. Daugiau informacijos apie paramos teikimo sąlygas nutolusioms saulės elektrinėms rasite APVA agentūros tinklapyje www.apva.lt
 • Ar išaugus elektros suvartojimui galėsite pasididinti turimos nuotolinės saulės elektrinės dydį?
  Taip, tačiau tik perkant papildomą galią tame pačiame projekte, kuriame klientas jau turi nutolusios saulės elektrinės dalį. Tai bus galima padaryti per antrinės rinkos modulį, kai atsiras norinčių parduoti turimą saulės elektrinę ar sumažinti jos dydį.
 • Ar nutolusioms saulės elektrinėms bus taikoma ES parama?
  Taip. Visa informacija apie paramą www.apva.lt
 • Kaip vyksta nutolusios saulės elektrinės įrangos įsigijimo procesas?
  Nutolusios saulės elektrinės įsigijimą sudaro šie procesai : - reikiamos elektrinės dalies rezervacija; -sutarties pasirašymas; -apmokėjimas už elektrinės dalį; -perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos išdavimas; -tapimas gaminančiu vartotoju ESO sistemoje.
 • Ką daryti jei nekilnojamasis turtas priklauso Jums ir kitam asmeniui ?
  Jei nekilnojamasis turtas, kuriam planuojama priskirti nutolusią saulės elektrinę, priklauso daugiau nei vienam asmeniui, pirkėjas, priskirdamas elektrinę vartojimo taškui, turi turėti visus reikiamus bendrasavininkų įgaliojimus. Priskirdamas elektrinę pirkėjas įgaliojimus turi pateikti ESO.
 • Ar nusipirkę nutolusios saulės elektrinės įrangos dalį vėliau galėsite ją parduoti ?
  Taip, bus galimybė parduoti įsigytą saulės elektrinės dalį kitiems vartotojams per antrinės rinkos modulį. Tokiu pat principu bus galima ir sumažinti turimos elektrinės dalies galią arba pasididinti galią perkant iš to paties projekto, kuriame vartotojas jau turi elektrinės dalį.
 • Ar galite įsigytą nutolusią saulės elektrinę perleisti kitam adresui (jeigu išsikraustote kitur, bet norite naudoti tą pačią nutolusią saulės elektrinę)?"
  Taip, adreso pakeitimui reikalingas naujo adreso priskyrimas ESO savitarnoje mano.eso.lt , nutolusių elektrinių skiltyje, bus matomos klientui priskirtos nutolusios saulės elektrinės, o prie elektros vartojimo objektų bus nurodoma konkrečiam objektui priskirta generacija.
 • Ar galite užsakyti 2 geografiškai nutolusias saulės šviesos energijos gamybos įrenginius tame pačiame projekte?
  Atsinaujinačių išteklių energetikos įstatyme numatoma, kad vienas elektros energijos vartojimo taškas turi turėti vieną gamybos tašką. Dvi skirtingas elektrinės dalis galima užsakyti tame pačiame projekte, skirtingiems vartojimo adresams.
 • Ar galite parduoti sukauptą tinkle elektros energiją, kurios gaminantis vartotojas nesuvartojo per kaupimo laikotarpį?"
  Ne , pagal įstatymuose numatytas gaminančio vartotojo taisykles, tinkle sukaupta elektros energija gali būti panaudota tik savo reikmėms.
 • Su kuo pasirašoma nutolusios saulės elektrinės įrangos pirkimo sutartis ?
  Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies pirkimo sutartis pasirašoma su konkretaus projekto vystytoju. Tai yra dvišalė sutartis, todėl visos teisės ir pareigos tenka projekto vystytojui bei įrangos pirkėjui.
 • Ką daryti jeigu nusprendėte parduoti nekilnojamąjį turtą, su kuriuo susieta nutolusi saulės elektrinės dalis?"
  Nekilnojamojo turto pardavimo atveju Jums priklausančią saulės elektrinės dalį galima parduoti. Jei nekilnojamojo turto pirkėjas sutinka kartu įsigyti nutolusios saulės elektrinės dalį, sutartis turi būti pasirašoma naujo savininko vardu. Jei naujas savininkas nenori pirkti objektui priklausančios saulės elektrinės dalies, ją galima parduoti antrinėje rinkoje.
 • Kas ir už kiek įrengs išmanųjį apskaitos skaitiklį naujam gaminančiam vartotojui?
  Išmanųjį skaitiklį Jums nemokamai įrengs ESO su įsipareigojimu išlikti gaminančiu vartotoju bent 1 metus.
 • Kas yra išmanusis skaitiklis?
  Elektros vartotojo apskaitos įrenginys naudojamas automatizuotai apskaitai, nuskaitantis suvartojimo rodmenis tam tikru dažnumu. Skaitiklis priklauso skirstomųjų tinkų operatoriui ir yra įrengiamas gaminančių vartotojų apskaitai vykdyti.
 • Kas kompensuos remonto kaštus, jei Jums nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausanti nutolusi saulės elektrinės dalis sugestų? "
  Nutolusios saulės elektrinės dalies garantinį aptarnavimą užtikrina šios elektrinės vystytojas. Garantiniai terminai ir kiti vystytojo įsipareigojimai bus numatyti su asmeniu sudaromose pirkimo- pardavimo sutartyse.
 • Ar nutolusi elektrinė bus drausta?
  Taip. Tiek pati elektrinė, tiek su ja susiję įrenginiai bus drausti patikimoje Lietuvos draudimo bendrovėje.
 • Kas yra gaminantis vartotojas?
  Elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reimėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintys teisę į pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją pateikti į elektros tinklus LR atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo nustatyta tvarka (Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2019-10-01).
 • Kuo nutolusi saulės elektrinė pranašesnė už elektrinę ant namo stogo ?
  Nutolusios saulės elektrinės suteikia galimybę daugiabučių namų gyventojams ar netinkamą stogą turintiems elektros vartotojams naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Įrengiant didelę saulės elektrinę, masto ekonomija leidžia pasiūlyti konkurencingas kainas elektros energijos vartotojams. Kadangi nutolusios saulės elektrinės įrengimu ir priežiūra rūpinasi šios elektrinės vystytojas, elektros energijos vartotojams to daryti nereikia.
 • Koks bus nutolusios saulės elektrinės dalies priežiūros mokestis?
  Į elektrinės priežiūros mokestį yra įtraukta : -elektrinės teritorijos priežiūra; - apsauga; -valymas ir kt. priežiūra. Šis mokestis , jo dydis proporcingai priklausys nuo Jūsų perkamos nutolusios saulės elektrinės dalies dydžio.
 • Kokios yra minimali ir maksimali nutolusios saulės elektrinės dalies galios, kurias galite įsigyti ?"
  Fiziniai asmenys 1 kW - minimli, maksimali - 30kW. Juridiniai asmenys iki 500 kW. Visais atvejais įgyta nutolusios saulės elektrinės dalies galia negali būti didesnė nei objekto leistinoji galia.
 • Kodėl taikomas pasinaudojimo tinklais mokestis ?
  Visa nutolusios saulės elektrinės pagaminta elektros energija yra pateikiama į tinklų operatoriaus tinklą. Kadangi elektros tinklo infrastruktūra vis tiek yra naudojama ir patiria nuostolius, jiems padengti yra taikoma naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina. Naudojant dalį nutolusios saulės elektrinės, visa sugeneruota elektra perduodama į tinklą, tad optimalu rinktis naudojimosi tinklais mokestį, kuris vadinamas vienanarė paslaugų kaina, mokama už 1 kW gaminančio vartotojo elektrinės įrengtos galios. Pagal Atsinaujinačių išteklių energetikos įstatymą, gaminantis vartotojas gali rinktis vienanarę ar dvinarę naudojimosi elektros tikslais paslaugų kainą arba atsiskaityti elektros energijos kiekiu pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatytą procentą nuo kaupimo laikotarpiu gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateikto elektros energijos kiekio.
 • Kas bus tamsiuoju laiku, kai Jums nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu priklausanti dalis nutolusios elektrinės negamins elektros energijos?"
  Įprastai gaminanatys vartotojai didžiąją dalį savo elektros energijos metinį poreikį pasigamina per 6 mėnesius, kai saulė generuoja daugiausia elektros energijos. Gaminantys vartotojai visą sugeneruotą energiją per šviesiuosius metų mėnesius gali išnaudoti per metus. Kaupimo laikotarpis Lietuvoje galioja nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.
 • Kaip bus apskaičiuojama Jūsų nutolusios saulės elektrinės dalies generuojama ir Jūsų suvartojama elektros energija?
  Dvipusės apskaitos užtikrinimu rūpinasi skirstomųjų tinklų operatorius, kuris duomenis apie nutolusias saulės elektrinės sugeneruotą kiekį gaus iš elektrinės išmaniosios apskaitos sistemos. Gavus gamybos bei realaus vartojimo (iš išmanaus apskaitos įrenginio vartojimo taške) duomenis, skirstomųjų tinklų operatorius sulygins ir pateiks informaciją elektros tiekėjui.
 • Kiek gausite sąskaitų, įsigijęs dalį nutolusios saulės elektrinės?"
  Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies savininkas gaus dvi sąskaitas: vieną iš elektros tiekėjo už trūkstamą elektros energijos kiekį ir pasinaudojimą tinklu bei atskirą sąskaitą iš vystytojo už savo nutolusios saulės elektrinės priežiūrą.
 • Ar galite įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės jei nuomojate nekilnojamąjį turtą?
  Ne. Įsigyti dalį nutolusios elektrinės gali tik nekilnojamojo turto savininkas.
 • Ar įsigijus dalį saulės elektrinės vis dar gausiu sąskaitas už tradicinę elektros energiją?
  Jūsų dabartinis elektros energijos tiekėjas ir toliau teiks Jums paslaugas. Jeigu per mėnesį suvartosite daugiau elektros energijos, nei jos pagamins Jūsų įsigyta saulės elektrinės dalis, trūkstamas kiekis bus padengtas pagal galiojančias sutarties sąlygas. Pavyzdžiui , jei Jums priklausanti saulės elektrinės dalis sugeneravo 300 kWh, o Jūs suvartojote 320 kWh , tai mokama pagal standartinius tarifus už 20 kWh - pagal Jūsų elektros tiekėjo nustatytą tarifą. 2.64 Eur/mėn. mokestis už turimos elektrinės generuojamos galios kilovatą.
 • Kaip gausiu sąskaitas už energiją, sugeneruotą mano saulės elektrinės ?"
  Sąskaitas kaip ir iki šiol gausite iš ESO, o už elektrinės priežiūrą sąskaitas pateiks Vystytojas.
 • Kiek laiko tarnaus mano saulės elektrinė?
  Naudojami saulės moduliai tik iš TIER1 sąrašo, kurių minimali našumo garantija - 25 metai.
 • Kaip galėsiu žinoti, kad mano įsigyti moduliai veikia efektyviai?"
  Įsigiję dalį nutolusios saulės elektrinės dalį, turėsite galimybę prisijungti prie savo paskyros, kur , be kitos naudingos informacijos, taip pat galėsite realiuoju laiku stebėti, kiek Jūsų moduliai generuoja elektros energijos. Vystytojas, kaip elektrinės priežiūros paslaugos tiekėjas, bus atsakingas už efektyvų elektrinės darbą.

Dažniausiai užduodami klausimai

bottom of page