Projekto pradžia - sprendimas statyti nuotolinę saulės elektrinę,2020-01-01

Priimamnos klientų rezervacijos, 2020-02-01

Leidimo plėtoti gamybos pajėgumus

Prijungimo sąlygų suderinimas

Nuotolinės saulės elektrinės techninis projektas

Įrangos užsakymas / pirkimas

Vykdomos statybos, modulių montavimas

Sumontuotos nuotolinės saulės elektrinės techninio vertinimo atlikimas, testavimas, vertinimas

Statybų užbaigimas, teisinių aktų pasirašymas

Leidimas gaminti elektros energiją gavimas

Išankstinių sąlygų suderinimas su ESO

Įrenginio perdavimas klientams

Perduodama klientams gaminama elektra , 

Parko plėtra 150 kW  iki 2022 m.rugsėjo

Priimamos papildomos klientų rezervacijos 

žemaitijos ažuolas (2).png

Įranga:

Fotovoltiniai moduliai LUXOR 285W .

Įtampos keitikliai

Huawei

Konstrukcija

CORAB

Apsaugos sistema, prijungta prie pulto

Vieta:

Mažeikių raj.   Purvėnai

NUOTOLINĖ SAULĖS ELEKTRINĖ ŽEMAITIJOS ĄŽUOLAS 350 kW jau veikia 

2022 SAUSIO 24 D. PRADEDAMA SAULĖS ELEKTRINĖS ŽEMAITIJOS ĄŽUOLAS  PLĖTRA -parkas plečiamas  150 kW 

Galite rezervuoti